Disclaimer

Informatie
De informatie op deze website is samengesteld door het Ivoren Kruis in samenwerking met gespecialiseerde mondzorgkundigen. Alle informatie is zoveel mogelijk gebaseerd op evidence based adviezen, wordt gemonitoord en wordt indien nodig aangepast. Het Ivoren Kruis is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van deze informatie. Gebruik geschiedt voor eigen rekening en risico.

Verwijzingen
Op deze website staan verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Ivoren Kruis. Voor de inhoud en het gebruik van deze websites is het Ivoren Kruis niet verantwoordelijk.

Privacy
De via deze website ingevoerde persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De website plaatst geen cookies. Het Ivoren Kruis verwerkt alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend zijn. Door u ingevulde gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden. Elke verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 


Dit project is een initiatief van


logo ivoren kruis


en is mede mogelijk gemaakt door  

Vrienden Loterij         sl banner       

t   f

 
 
Mondzorgverlener             Instelling             Partners             FAQ             Disclaimer            Contact
Houd de mond gezond