Over (h) Oud de mond gezond

Mondgezondheid van ouderen verbeteren

De mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land is slecht. Hierdoor hebben zij vaak onnodig veel pijn, hebben zij moeite met kauwen en mogelijke infecties vormen een risico voor de gezondheid. 

Bekend is dat veel zorgverleners het vervelend vinden om iemands mond te verzorgen. De mond van cliënten wordt als een intieme, onaangename plek ervaren. Onderzoek toont aan dat ruim tweemaal zoveel mensen het verzorgen van de mond onaangenamer vindt dan het verzorgen van een doorligwond. Bovendien is er de veronderstelling dat de mond voor de gezondheid en de kwaliteit van leven geen rol speelt. Het heeft geen prioriteit of geen aandacht in de overvolle agenda van verzorgenden.

Als de mondzorg niet aanzienlijk verbetert, zullen mondziekten en aan mondgezondheid gerelateerde problemen grote gevolgen gaan hebben voor de algemene gezondheid en de levenskwaliteit van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.

Zorgverleners aan het bed

Met ‘(h)Oud de mond gezond’ wil het Ivoren Kruis de zorgverleners ‘aan het bed’ bereiken. Zij kunnen als geen ander de mondgezondheid van de bewoners van zorginstellingen bevorderen. In de praktijk blijkt dat zij vaak een beperkte kennis hebben van het belang van een goede mondgezondheid en dat zij baat hebben bij praktische tips en adviezen.

Betrokkenheid en kennis

De tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten zijn betrokken bij deze kwetsbare doelgroep en delen hun kennis graag met zorgverleners. Ook als daar geen inkomsten tegenover staan. Deze maatschappelijke betrokkenheid hoort bij het vak van mondzorgverlener.

Betere mondverzorging in drie stappen

 


Dit project is een initiatief van


logo ivoren kruis


en is mede mogelijk gemaakt door  

Vrienden Loterij         sl banner       

t   f

 
 
Mondzorgverlener             Instelling             Partners             FAQ             Disclaimer            Contact
Houd de mond gezond
instelling tab