Mondgezondheid van ouderen verbeteren

De mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land is slecht. Hierdoor hebben zij vaak onnodig veel pijn, hebben zij moeite met kauwen en mogelijke infecties vormen een risico voor de gezondheid. 

Bekend is dat veel zorgverleners het vervelend vinden om iemands mond te verzorgen. Het wassen van cliënten is een veel vanzelfsprekender handeling. Daar is men voor opgeleid. De mond van cliënten wordt veelal als een intieme, onaangename plek ervaren. Onderzoek toont aan dat ruim tweemaal zoveel mensen het verzorgen van de mond onaangenamer vindt dan het verzorgen van een doorligwond. Bovendien is er de veronderstelling dat de mond voor de gezondheid en de kwaliteit van leven geen rol speelt. Het heeft geen prioriteit of überhaupt geen aandacht in de overvolle agenda van zorgverleners.

Als de mondzorg niet aanzienlijk verbetert, zullen mondziekten en aan mondgezondheid gerelateerde problemen grote gevolgen gaan hebben voor de algemene gezondheid en de levenskwaliteit van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.

Zorgverleners aan het bed

Met ‘(h)Oud de mond gezond’ wil het Ivoren Kruis de zorgverleners ‘aan het bed’ bereiken. Zij kunnen als geen ander de mondgezondheid van de bewoners van zorginstellingen bevorderen. In de praktijk blijkt dat zij vaak een beperkte kennis hebben van het belang van een goede mondgezondheid en dat zij baat hebben bij praktische tips en adviezen.

Dit project is een aanvulling op andere initiatieven. De KNMT, de SBT/ACTA, de NVM en de NVGd zijn inmiddels allemaal met vernieuwende projecten voor ouderen gestart. Ons project is anders en bijzonder: het werkt met inzet van vrijwilligers.

Mondzorgverleners zijn betrokken

Het Ivoren Kruis wil laten zien dat mondzorgverleners in ons land zich betrokken voelen bij deze kwetsbare doelgroep. De tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten hebben de juiste kennis en delen die graag met anderen. Ook als daar geen inkomsten tegenover staan. Die maatschappelijke betrokkenheid past bij het vak van mondzorgverlener.

Zorg in drie stappen

Als mondzorgverlener/vrijwilliger wordt u vier keer beloond:

  1. U breidt uw vakkennis uit;
  2. U krijgt accreditatiepunten;
  3. Door uw inzet verbetert de mondgezondheid van kwetsbare ouderen;
  4. U krijgt maatschappelijke waardering voor uw vrijwilligerswerk.

 

aanmelden als mondzorgverlener

 


Dit project is een initiatief van


logo ivoren kruis


en is mede mogelijk gemaakt door  

Vrienden Loterij         sl banner       

t   f

 
 
Mondzorgverlener             Instelling             Partners             FAQ             Disclaimer            Contact
Houd de mond gezond
mondzorgverlener tab